< >

Всеукраїнська науково-практична конференція «Історико-краєзнавча діяльність у закладах освіти в умовах Нової української школи»

Всеукраїнська науково-практична конференція «Історико-краєзнавча діяльність у закладах освіти в умовах Нової української школи»

18 травня в Проектно-освітньому центрі «Агенти змін» Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Історико-краєзнавча діяльність у закладах освіти в умовах Нової української школи» (онлайн). Організатори заходу Івано-Франківський обласний державний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді,  кафедра історії України і методики викладання історії факультету історії, політології і міжнародних відносин нашого університету, департамент освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації,  Івано-Франківська обласна організація Національної спілки краєзнавців України, Науково-дослідний інститут історії церкви Івано-Франківської академії Івана Золотоустого.

Відкрили конференцію та вітали учасників проректор з науково-педагогічної роботи, професор доктор фізико-математичних наук, Сергій Шарин, директор Івано-Франківського обласного державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді, голова Івано-Франківської обласної організації Національної спілки краєзнавців України кандидат педагогічних наук Михайло Косило, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України і методики викладання історії Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Ігор Райківський.

 Під час пленарного засідання виступили: Савченко Наталія Володимирівна – заступник директора Українського державного центру національно-патріотичного виховання, краєзнавства і туризму учнівської молоді, заслужений працівник освіти України (м. Київ) «Туристсько-краєзнавча освіта у контексті Нової української школи: стан та перспективи»; Набитович Михайло Васильович – заступник директора Львівського обласного центру краєзнавства, екскурсій і туризму учнівської молоді (м. Львів). «Історико-краєзнавча освіта у системі національно-патріотичного виховання учнівської молоді (на прикладі діяльності гуртків козацько-лицарського виховання «Сокіл» («Джура»))»; Тарангул Любов Миколаївна – начальник Чернівецької філії Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» (м. Чернівці). «Методологічні принципи і підходи до навчання історичних дисциплін в умовах Нової української школи.»Королько Андрій Зіновійович – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України і методики викладання історії Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ). «Гурткова історико-краєзнавча робота у закладах вищої освіти: зміст та особливості.»Сабадуха Володимир Олексійович – доктор філософських наук, професор кафедри суспільних наук Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (м. Івано-Франківськ). «Теоретико-методологічні засади викладання історичного краєзнавства в контексті метафізичної теорії особистості в умовах Нової української школи.» Якубів Наталія Володимирівна – студентка ІІ курсу спеціальності 014 Середня освіта (Історія) ОР «Бакалавр» (денна форма навчання) Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ). «Міжетнічна культурна спадщина Станиславова-Станіслава – Івано-Франківська: віртуальний контент.»

Робота всеукраїнського педагогічного науково-практичного форуму відбувалася у форматі пленарного і секційних засідань за такими основними напрямами: концептуальні засади Нової української школи при вивченні історії рідного краю в закладах освіти: виклики та реалії; історико-краєзнавча діяльність у закладах освіти територіальних громад: зміст та особливості; науково-дослідницька і пошуково-краєзнавча діяльність у закладах освіти: інноваційні і традиційні підходи; формування компетентностей здобувачів освіти через призму історико-краєзнавчих досліджень; місце і роль учителя та керівника гуртка в освітньому середовищі Нової української школи; музей закладу освіти як платформа краєзнавчих досліджень у контексті Нової української школи; позакласна і позашкільна краєзнавча гурткова робота як засіб національно-патріотичного виховання учнівської і студентської молоді.

Активну участь у секційній роботі конференції приймали педагогічні працівники Івано-Франківського обласного державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді.

Завершилась конференція повідомленнями модераторів розширення знання про історичне краєзнавство як комплексне вивчення історії краю і громадський рух, про методику історико-краєзнавчої роботи як одну з важливих його форм у закладах освіти; упорядкувати дослідження про рідний край та їх джерельну базу, способи використання, форми організації краєзнавчої діяльності, застосування краєзнавчих знань в освітньому процесі в умовах Нової української школи; засвоїти і поглибити теоретичні та практичні знання, уміння і навички педагогів, студентів й учнів з організації історико-краєзнавчої, пошукової, музейної, пам’яткоохоронної діяльності в закладах освіти в умовах НУШ; формувати загальні, спеціальні, професійні компетентності, необхідні для ефективного розв’язування стандартних і нестандартних комплексних задач у професійній педагогічній діяльності.

1-33

6-2-1-1370x771

15-6