< >

Відділ спортивно-туристської роботи

Відділ спортивно-туристської роботи

З метою фізичного загартування учнівської молоді, розвитку учнівського мандрівництва і краєзнавства, оволодіння школярами туристськими знаннями, вміннями та навичками, вдосконалення ними туристсько-спортивної майстерності, глибокого і всесторонього пізнання туристсько-краєзнавчих можливостей рідного краю, ознайомлення з його природою та історією. Організовує та забезпечує проведення:

- обласних змагань юних туристів з різних видів туризму та спортивного орієнтування;

- обласних змагань юних геологів;

- зльотів, турнірів, конкурсів, масових сходжень на найвищі вершини Українських Карпат;

- обласних туристських змагань серед педагогічних працівників;

- проведення категорійних і ступеневих походів з різних видів туризму та участь туристських груп в першості області з туристсько-спортивних подорожей серед учнівської та студентської молоді;

- підготовку команд області до Всеукраїнських чемпіонатів, змагань, зльотів;

- надає допомогу відділам, управлінням освіти райдержадміністрацій та міськвиконкомів в організації і проведення міських, районних масових туристських заходів;

- організовує обласні семінари та курси для підготовки інструкторів дитячо-юнацького туризму, суддів туристських змагань, керівників туристських походів з учнівською і студентською молоддю.

В обласних туристсько-спортивних заходах щорічно беруть участь майже 2000 школярів області.

При ОДЦТКУМ створена туристська маршрутно-кваліфікаційна комісія з такими повноваженнями:

- випуск груп на маршрути І-ІІІ категорії складності та некатегорійних походів з пішохідного туризму;

- розгляд документів на присвоєння юнацьких та спортивних розрядів (до другого спортивного розряду влучно) за здійсненні туристські походи.

Відділ науково-методичної роботи та краєзнавства

Відділ науково-методичної роботи та краєзнавства

З метою залучення школярів до науково-дослідницької та пошукової діяльності, вдосконалення музейної роботи в закладах освіти області, розвитку і підтримки талановитих дітей, а також стимулювання творчого самовдосконалення педагогічних працівників:

- організовує та забезпечує проведення в області:

- Всеукраїнської туристсько-краєзнавчої експедиції «Історія міст і сіл України»;

-Всеукраїнської експедиції учнівської та студентської молоді «Моя Батьківщина – Україна»;

-Всеукраїнського конкурсу на кращу туристсько-краєзнавчу експедицію учнівської молоді з активним   

способом пересування «Мій рідний край»;
 - обласної туристсько-краєзнавчої експедиції «Люби і знай свій рідний край»;

- обласної краєзнавчої акції «Славетні імена Івано-Франківщини»;

- Всеукраїнського конкурсу на кращий методичний матеріал туристсько-краєзнавчої тематики серед освітян

 навчальних закладів області; 

- забезпечує участь експедиційних загонів у Всеукраїнських та обласних заходах:

- зльотах,

- конкурсах,

- конференціях,

- виставках;

- організовує роботу обласного оздоровчо-краєзнавчого табору «Краєзнавець» для переможців     

  Всеукраїнських та обласних експедицій;

- проводить обласні семінари  керівників експедиційних загонів, шкільних музеїв, світлиць;

- проводить огляд, реєстрацію та перереєстрацію музеїв при навчальних закладах області;

- узагальнює та розповсюджує передовий досвід краєзнавців області.

В туристсько-краєзнавчих конкурсах та експедиціях щорічно беруть участь 60 000 школярів області.

Відділ навчально-педагогічної роботи

З метою виховання національно свідомих громадян України засобами туризму і краєзнавства:

 - залучає учнівську та студентську молодь до участі в туристсько-краєзнавчих гуртках та інших творчих об’єднаннях;

 - організовує вихованцями навчально-тренувальні походи, експедиції, екскурсії;

 - проводить з гуртківцями змагання, конкурси, вікторини, вечори відпочинку;

 - проводить обласні курси з підготовки керівників туристсько-краєзнавчих гуртків;

 - організовує семінари туристських організаторів шкіл, директорів позашкільних навчальних закладів з різних питань туристсько-краєзнавчої роботи;

 - організовує і проводить щорічний конкурс «Керівник гуртка ОДЦТКУМ року»;

 - забезпечує участь кращих керівників гуртків у Всеукраїнському конкурсі педагогічної майстерності «Джерело творчості».

Основною ланкою діяльності центру є гурткова робота,  пріоритетом якої є створення засобами туризму і краєзнавства умов для творчого, інтелектуального, духовного, фізичного розвитку дітей, формування  у них національно-патріотичних почуттів , вироблення вміння самостійно вирішувати  пізнавальні, ціннісно-орієнтаційні, практичні, комунікативні проблеми в різних сферах життя. 

Освітньо-виховний процес ґрунтується на засадах особистісного замовлення дітей і їх батьків. Ці замовлення постійно розвиваються, в чому і простежується безперервна динамічність позашкільної освіти, її нестандартність та варіативність. Освітній процес  в ІФ ОДЦТКУМ здійснюється за 2 напрямами позашкільної освіти:

-          туристсько-краєзнавчий - спрямований на залучення вихованців до активної діяльності з вивчення історії рідного краю та довкілля, релігії, географічних, етнографічних, історичних об'єктів і явищ соціального життя, оволодіння практичними вміннями та навичками з спортивного туризму, формування культури особистості, забезпечення належного рівня виховання національно-патріотичних почуттів і громадянської відповідальності; оволодіння дітьми  знаннями про здоровий спосіб життя, організацію їхнього оздоровлення, набуття й закріплення навичок, зміцнення особистого здоров'я та формування гігієнічної культури особистості;

-         національно-патріотичний - спрямований на виховання громадянина України, формування  соціально-громадського досвіду здобувачів освіти, виховання  поваги до Конституції України, виховання патріотизму, любові до України, поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей українського народу, формування у здобувачів освіти національної ідентичності на кращих прикладах мужності і звитяги, виявлених нинішніми захисниками Батьківщини, на героїці сучасної боротьби за незалежність і цілісність держави, збереження спадкоємності патріотичного виховання .

    Щорічно в закладі позашкільної освіти формується більше двохсот дитячих творчих об’єднань туристсько-краєзнавчого та військово-патріотичного напряму позашкільної освіти.

    Над забезпеченням освітнього процесу, його вдосконаленням, розробкою авторських навчальних програм, методичним супроводом працює 52 штатних педагогів та більше 130 керівників гуртків-сумісників.

Дитячі творчі об’єднання за напрямами та видами

Туристсько-краєзнавчий напрям

Юні туристи-краєзнавці

Історичне краєзнавство

Географічне краєзнавство

Геологічне краєзнавство

Екологічне краєзнавство

Етнографічне краєзнавство

Фольклорно-етнографічне краєзнавство

Юні музеєзнавці

Юні екскурсоводи

Літературне краєзнавство

Археологічне краєзнавство

Рідний край

Пішохідний туризм

Релігійне краєзнавство

Спортивно-туристський напрям

Пішохідний туризм

Лижний туризм

Водний туризм

 Школа безпеки

Велосипедний туризм

Спортивний туризм

Спортивне орієнтування

Національно-патріотичний напрям

Воєнно-історичне краєзнавство

КЛВ «Джура»

Пластове новацтво

Пластове юнацтво