< >

Відділ спортивно-туристської роботи

Відділ спортивно-туристської роботи

З метою фізичного загартування учнівської молоді, розвитку учнівського мандрівництва і краєзнавства, оволодіння школярами туристськими знаннями, вміннями та навичками, вдосконалення ними туристсько-спортивної майстерності, глибокого і всесторонього пізнання туристсько-краєзнавчих можливостей рідного краю, ознайомлення з його природою та історією. Організовує та забезпечує проведення:

- обласних змагань юних туристів з різних видів туризму та спортивного орієнтування;

- обласних змагань юних геологів;

- зльотів, турнірів, конкурсів, масових сходжень на найвищі вершини Українських Карпат;

- обласних туристських змагань серед педагогічних працівників;

- проведення категорійних і ступеневих походів з різних видів туризму та участь туристських груп в першості області з туристсько-спортивних подорожей серед учнівської та студентської молоді;

- підготовку команд області до Всеукраїнських чемпіонатів, змагань, зльотів;

- надає допомогу відділам, управлінням освіти райдержадміністрацій та міськвиконкомів в організації і проведення міських, районних масових туристських заходів;

- організовує обласні семінари та курси для підготовки інструкторів дитячо-юнацького туризму, суддів туристських змагань, керівників туристських походів з учнівською і студентською молоддю.

В обласних туристсько-спортивних заходах щорічно беруть участь майже 2000 школярів області.

При ОДЦТКУМ створена туристська маршрутно-кваліфікаційна комісія з такими повноваженнями:

- випуск груп на маршрути І-ІІІ категорії складності та некатегорійних походів з пішохідного туризму;

- розгляд документів на присвоєння юнацьких та спортивних розрядів (до другого спортивного розряду влучно) за здійсненні туристські походи.

Відділ науково-методичної роботи та краєзнавства

Відділ науково-методичної роботи та краєзнавства

З метою залучення школярів до науково-дослідницької та пошукової діяльності, вдосконалення музейної роботи в закладах освіти області, розвитку і підтримки талановитих дітей, а також стимулювання творчого самовдосконалення педагогічних працівників:

- організовує та забезпечує проведення в області:

- Всеукраїнської туристсько-краєзнавчої експедиції «Історія міст і сіл України»;

-Всеукраїнської експедиції учнівської та студентської молоді «Моя Батьківщина – Україна»;

-Всеукраїнського конкурсу на кращу туристсько-краєзнавчу експедицію учнівської молоді з активним   

способом пересування «Мій рідний край»;
 - обласної туристсько-краєзнавчої експедиції «Люби і знай свій рідний край»;

- обласної краєзнавчої акції «Славетні імена Івано-Франківщини»;

- Всеукраїнського конкурсу на кращий методичний матеріал туристсько-краєзнавчої тематики серед освітян

 навчальних закладів області; 

- забезпечує участь експедиційних загонів у Всеукраїнських та обласних заходах:

- зльотах,

- конкурсах,

- конференціях,

- виставках;

- організовує роботу обласного оздоровчо-краєзнавчого табору «Краєзнавець» для переможців     

  Всеукраїнських та обласних експедицій;

- проводить обласні семінари  керівників експедиційних загонів, шкільних музеїв, світлиць;

- проводить огляд, реєстрацію та перереєстрацію музеїв при навчальних закладах області;

- узагальнює та розповсюджує передовий досвід краєзнавців області.

В туристсько-краєзнавчих конкурсах та експедиціях щорічно беруть участь 60 000 школярів області.

Відділ навчально-педагогічної роботи

З метою виховання національно свідомих громадян України засобами туризму і краєзнавства:

 - залучає учнівську та студентську молодь до участі в туристсько-краєзнавчих гуртках та інших творчих об’єднаннях;

 - організовує вихованцями навчально-тренувальні походи, експедиції, екскурсії;

 - проводить з гуртківцями змагання, конкурси, вікторини, вечори відпочинку;

 - проводить обласні курси з підготовки керівників туристсько-краєзнавчих гуртків;

 - організовує семінари туристських організаторів шкіл, директорів позашкільних навчальних закладів з різних питань туристсько-краєзнавчої роботи;

 - організовує і проводить щорічний конкурс «Керівник гуртка ОДЦТКУМ року»;

 - забезпечує участь кращих керівників гуртків у Всеукраїнському конкурсі педагогічної майстерності «Джерело творчості».

 Відділ координує навчально-виховну роботу в туристсько-краєзнавчих та спортивно-туристських гуртках, зміст роботи яких визначається навчальними планами МОН України. Робота гуртків також здійснюється за авторськими програмами, розробленими керівниками гуртків.

 В центрі у 2012/2013 н.р. організовано роботу 221 гуртка  (в них займається 4165 учнів) за такими напрямками:

 - юні туристи - краєзнавці;

- спортивний туризм;

- гірський туризм;

 - пішохідний туризм;

 - лижний туризм;

 - водний туризм;

 - велосипедний туризм;

 - спортивне орієнтування;

- історичне-краєзнавство;

 - географічне краєзнавство;

 - літературне краєзнавство;

 - етнографічне краєзнавство;

 - юні геологи;

 - екологічне краєзнавство;

 - юні екскурсоводи;

 - юні музеєзнавці;

 - основи християнської моралі.

 Гуртки ОДЦТКУМ організовані при школах в усіх районах області.

 З числа гуртків центру 124 працюють на філіях, 116  організовані в сільській місцевості. 9  творчих об’єднань створені при вищих навчальних закладах та закладах профтехосвіти.

          За рівнем навчання в центрі діють 53 початкового, 156 основного та 12  вищого рівня.

 Щорічно на обласних курсах та семінарах проходять перепідготовку з різних напрямків туристсько-краєзнавчої роботи більше 150 педагогів.