< >

Відділ навчально-педагогічної роботи

З метою виховання національно свідомих громадян України засобами туризму і краєзнавства:

 - залучає учнівську та студентську молодь до участі в туристсько-краєзнавчих гуртках та інших творчих об’єднаннях;

 - організовує вихованцями навчально-тренувальні походи, експедиції, екскурсії;

 - проводить з гуртківцями змагання, конкурси, вікторини, вечори відпочинку;

 - проводить обласні курси з підготовки керівників туристсько-краєзнавчих гуртків;

 - організовує семінари туристських організаторів шкіл, директорів позашкільних навчальних закладів з різних питань туристсько-краєзнавчої роботи;

 - організовує і проводить щорічний конкурс «Керівник гуртка ОДЦТКУМ року»;

 - забезпечує участь кращих керівників гуртків у Всеукраїнському конкурсі педагогічної майстерності «Джерело творчості».

Основною ланкою діяльності центру є гурткова робота,  пріоритетом якої є створення засобами туризму і краєзнавства умов для творчого, інтелектуального, духовного, фізичного розвитку дітей, формування  у них національно-патріотичних почуттів , вироблення вміння самостійно вирішувати  пізнавальні, ціннісно-орієнтаційні, практичні, комунікативні проблеми в різних сферах життя. 

Освітньо-виховний процес ґрунтується на засадах особистісного замовлення дітей і їх батьків. Ці замовлення постійно розвиваються, в чому і простежується безперервна динамічність позашкільної освіти, її нестандартність та варіативність. Освітній процес  в ІФ ОДЦТКУМ здійснюється за 2 напрямами позашкільної освіти:

-          туристсько-краєзнавчий - спрямований на залучення вихованців до активної діяльності з вивчення історії рідного краю та довкілля, релігії, географічних, етнографічних, історичних об'єктів і явищ соціального життя, оволодіння практичними вміннями та навичками з спортивного туризму, формування культури особистості, забезпечення належного рівня виховання національно-патріотичних почуттів і громадянської відповідальності; оволодіння дітьми  знаннями про здоровий спосіб життя, організацію їхнього оздоровлення, набуття й закріплення навичок, зміцнення особистого здоров'я та формування гігієнічної культури особистості;

-         національно-патріотичний - спрямований на виховання громадянина України, формування  соціально-громадського досвіду здобувачів освіти, виховання  поваги до Конституції України, виховання патріотизму, любові до України, поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей українського народу, формування у здобувачів освіти національної ідентичності на кращих прикладах мужності і звитяги, виявлених нинішніми захисниками Батьківщини, на героїці сучасної боротьби за незалежність і цілісність держави, збереження спадкоємності патріотичного виховання .

    Щорічно в закладі позашкільної освіти формується більше двохсот дитячих творчих об’єднань туристсько-краєзнавчого та військово-патріотичного напряму позашкільної освіти.

    Над забезпеченням освітнього процесу, його вдосконаленням, розробкою авторських навчальних програм, методичним супроводом працює 52 штатних педагогів та більше 130 керівників гуртків-сумісників.

Дитячі творчі об’єднання за напрямами та видами

Туристсько-краєзнавчий напрям

Юні туристи-краєзнавці

Історичне краєзнавство

Географічне краєзнавство

Геологічне краєзнавство

Екологічне краєзнавство

Етнографічне краєзнавство

Фольклорно-етнографічне краєзнавство

Юні музеєзнавці

Юні екскурсоводи

Літературне краєзнавство

Археологічне краєзнавство

Рідний край

Пішохідний туризм

Релігійне краєзнавство

Спортивно-туристський напрям

Пішохідний туризм

Лижний туризм

Водний туризм

 Школа безпеки

Велосипедний туризм

Спортивний туризм

Спортивне орієнтування

Національно-патріотичний напрям

Воєнно-історичне краєзнавство

КЛВ «Джура»

Пластове новацтво

Пластове юнацтво